ELEKTRİK FİYATLARI

Elektrik fiyatları, EPDK tarafından yayımlanan Elektrik tarife tablolarında açıklanır.

2023
Elektrik Tarife Dönemi Ocak
Elektrik Tarife Dönemi Nisan-Mayıs-Haziran
Elektrik Tarife Dönemi Temmuz-Ağustos-Eylül
Elektrik Tarife Dönemi Ekim
EPDK tarafından her dönemin başlangıç ayının ilk haftasında ilgili dönem elektrik fiyatları açıklanmaktadır. Tarife tablolarında Mesken, Ticarethane, Sanayi ve diğer tarife gruplarının aktif enerji fiyatları ve dağıtım sistemi bedelleri olarak ayrı ayrı gösterilerek ilan edilir. Açıklanan fiyatlar, kullanımınıza göre faturanıza yansıyacak olan bedellerin kaynağını oluşturur.

Elektrik tarife tablolarında açıklanan ve faturalarda yer alan kalemler aşağıdaki gibidir.

Aktif Enerji Bedeli

Aktif enerji; Elektrik şebekesinde sayacınıza iletilen kullanmış olduğunuz aktif gücün, zamanla çarpımından elde edilen kilowatt saat türünde tüketilen enerjidir. Kullanmış olduğunuz aktif enerji miktarının birim elektrik fiyatıyla çarpımı aktif enerji bedelini oluşturur.

Dağıtım Bedeli

Elektrik piyasası mevzuatı gereği dağıtım sistemindeki tüm kullanıcılardan altyapı ve dağıtım hizmetleri için (tüketicilerden) tahsil edilerek bölgedeki görevli dağıtım şirketine aktarılan hizmet bedelidir.Elektrik faturalarında yer alan diğer vergi ve fonlar:T.R.T. Payı

2022'de kaldırılmıştır

Belediye Tüketim Vergisi

Belediye Gelirleri Kanunu uyarınca tahsil edilmektedir. Aktif enerji kullanım bedelinin yüzde 5'i oranında hesaplanarak tahsil edilir ve görevli belediyelere aktarılmaktadır.

K.D.V.

Elektrik faturasını oluşturan yukarıdaki bileşenlerin matrahına 2022 Mart’tan itibaren Mesken ve Tarımsal Sulama %10 ve Ticarethane ve Sanayi %20 oranında K.D.V uygulanır.

Elektrik Enerjisi Fonu

2022'de kaldırılmıştır

Reaktif Enerji

Elektrik enerjisi ile beslenen cihazlar çalışırken şebekeden çekilen fakat aşırı yüklenme veya frekans değişimleri gibi nedenlerle sisteme geri verilen enerjidir. Dağıtım sistemini bozucu etkisi vardır. Bu yüzden aktif tüketimin belli bir yüzdesini aşması durumunda tüketiciye Reaktif Ceza Bedeli olarak tahakkuk edilir.

PTF (Piyasa Takas Fiyatı)

Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği'nde belirtilen nihai piyasa takas fiyatıdır.Yekdem: (Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması)
Yekdem, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından yapılan elektrik enerjisi üretimini teşvik etmek amacıyla devlet tarafından üreticilere verilen alım garantisi ve çeşitli desteklerdir. Bu destekleme mekanizması ile oluşan mali yük müşterilerin tüketim miktarları ölçüsünde tedarik firmalarına yansıtılmaktadır. Yekdem birim maliyeti her ay EPİAŞ (Enerji Piyasaları İşletme A.Ş.) tarafından açıklanmaktadır.